Viesojoties ASV

2010.gada maijā valdes priekšsēdētaja Dace un Jaundreiņu saimniece Olita 10 dienas cītīgi strādāja ASV Viskonsīnas štatā, lai iegūtu gan informāciju, gan sadarbības patnerus turpmākai darbībai, smeltos pieredzi ASV kooperatīvu attīstībā.

Brauciena mērķis ir sasniegts, jo ir ne tikai gūtas atziņas par to, kā savu attīstības ceļu izvēlējās un mērķus nosprauda tie amerikāņu zemnieku kooperatīvi, ko apmeklējām, bet arī iegūtas tiesības izplatīt Nasco kataloga preces Latvijā un Igaunijā. Tas nozīmē gan pienākumus pret sadarbības partneri, gan iespējas piedāvāt Latvijas un Igaunijas zemniekiem augstas kvalitātes lauksaimniecības preces par labām cenām. Protams, okeāns starp Latviju un ASV prasa savu ieguldījumu, bet gala rezultātam jābūt izdevīgam abām pusēm.

Par ASV kooperatīvu darbu var spriest dažādi- kooperatīvu ir ļoti daudz, liela daļa zemnieku ir biedri vairākos kooperatīvos vienlaikus, jo viens pats Viskonsīnas štats ir 2 reizes lielāks nekā Latvija, saimnieku daudz un vienai organizācijai pārstāvēt visas intereses, kādas rodas saimniekiem, būtu ļoti sarežģīti.

Vēsturiski ASV kooperācijas kustība sākās 1900 gadu sākumā, apmēram ap 1920.gadu, pamazām attīstoties un nonākot pie apvienošanās. Taču apvienošanās nāca brīvprātīgi, uz abpusēja izdevīguma pamata, pretēji tam, ko tagad skaļi deklarē Latvijas kooperācijas “aizstāvji”, ar varu cenšoties visus apvienot. Der atcerēties, ka ASV kara nav bijis 200 gadus, dzīve tur attīstījusies vienmērīgi, neskatoties uz krīzēm un ārpasaules problēmām. ASV valdība pēc II Pasaules kara saprata, ka pārtika ir galvenais līdzeklis, kas nodrošina tautas pastāvēšanu, tāpēc daudz enerģijas, līdzekļu un ideju tika ieguldīts tieši lauksaimniecības atbalstam un attīstībai. Vēlākos gados- 70-jos, uzplaukuma laikā, atbalsts tika pārtraukts, taču pirmais mēģinājums jau bija izaudzis par spēcīgu un stipru sistēmu, kas joprojām daudzviet Amerikas lauksaimniekiem ir lielākais balsts.

Parunājoties ar zemniekiem, ir skaidrs, ka Amerikā nedarbojas reģionalitātes princips- katrs zemnieks var būt biedrs tādā kooperatīvā, kāds viņam labāk patīk, protams, ja tas ir iespējams. Viens no lielākajiem kooperatīviem- Land o`Lakes, kam nu jau draud tiesas darbi par monopolstāvokļa izmantošanu, ir izpleties pa visus valsti, bet tam blakus veiksmīgi darbojas mazāki, kā piemēram Burnett kooperatīvs, kurā viesojāmies arī mēs. Šim kooperatīvam ir divas gavenās darbības sfēras- piena pārstrāde- siera rūpnīca, un apgāde, kas jau sadrumstalojusies daudzos sīkākos atzaros. Mūs, kā piensaimniekus, protams, interesēja piena ražošanas puse. Šajā kooperatīvā ir 400 piena piegādātāju, gan lieli, gan mazi, protams, amerikāņu izpratnē. Maza saimniecība tur skaitās apmēram 50 govis, bet bijām aī lielfermā, kur ir 1500 govis. Pienu pārstrādāt sākuši tā vienkāršā iemesla dēl, ka lielie piena pārstādātāji nelabprāt braukuši pakaļ pienam uz tik tālu vietu (štata ziemeļ-rietumu stūris), tāpēc solot zemāku cenu. Skan visai pazīstami, vai ne?

Par citām gūtajām atziņām turpmāk vēl..

Mazai informācijai:

Viskonsīnas štata platība: 145282 km2

Latvijas platība 64589 km2

Viskonsīnas štata iedzīvotāju skaits 5.36 milj.

Latvijas iedzīvotāju skaits: 2.21 milj.